Hội đồng với tư thế mở, luôn lắng nghe và thấu hiểu ngay cả những lời nói nhỏ của người dân

Chức năng của hội đồng

Hội đồng thành phố với tư cách là cơ quan đại diện cho người dân quyết định thẩm định nghị sự quan trọng về chính sách của thành phố Anyang, thẩm định chính sách …
+ More

Park Hyun Bae


COPYRIGHT (C) 2013 Anyang City council. ALL RIGHTS RESERVED.